Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

39,32 €

Pressupost inicial

1,73 M€

% sobre el total del press.

3,91 %

Mitjana despesa provincial

800.809,33 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,82% 100.823,2 €
Parcs i jardins 77,66% 1,35 M€
Protecció i millora del medi ambient 16,53% 286.540 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,39% 93.373,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,13% 1,41 M€
Transferències corrents 1,90% 32.855 €
Inversions reals 8,65% 150.000 €
Transferències de capital 4,39% 76.140 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació