Parcs i jardins

Despesa pres. / hab.

30,54 €

Despesa pressupostada

1,35 M€

% sobre el total del press.

3,04 %

Mitjana despesa provincial

716.697,43 €

Sobre aquesta partida

Parcs i jardins.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 92,57% 1,25 M€
Transferències corrents 1,87% 25.155 €
Inversions reals 7,43% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat