Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

104,99 €

Despesa pressupostada

4,63 M€

% sobre el total del press.

10,44 %

Mitjana despesa provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 1,08% 50.000 €
Recollida,gestió i tractament de residus 34,89% 1,61 M€
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública 37,62% 1,74 M€
Enllumenat públic 26,40% 1,22 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,11% 884.311,41 €
Despeses corrents en béns i serveis 79,24% 3,67 M€
Inversions reals 1,11% 51.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat