Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

182,24 €

Pressupost inicial

8,03 M€

% sobre el total del press.

18,12 %

Mitjana despesa provincial

3,22 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 46,92% 3,77 M€
Serveis socials i promoció social 40,30% 3,24 M€
Foment de l'ocupació 12,78% 1,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,65% 5,35 M€
Despeses corrents en béns i serveis 16,23% 1,3 M€
Transferències corrents 14,02% 1,13 M€
Inversions reals 2,03% 162.846,65 €
Actius financers 1,08% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat