Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats

Pressupost inicial / hab.

85,51 €

Pressupost inicial

3,77 M€

% sobre el total del press.

8,50 %

Mitjana despesa provincial

181.681,63 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses d'aquest tipus, així com els derivats de l'acció social a favor dels empleats I empleades, excepte les quotes a càrrec de l'ocupador de mutualitats i Seguretat Social.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 100,00% 3,77 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 3,77 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació