Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats

Despesa pres. / hab.

85,51 €

Despesa pressupostada

3,77 M€

% sobre el total del press.

8,50 %

Mitjana despesa provincial

182.669,65 €

Sobre aquesta partida

Totes les despeses d’aquest tipus i les derivades de l'acció social a favor dels treballadors i treballadores. No s’inclouen les cotitzacions a la Seguretat Social.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 3,77 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat