Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

73,44 €

Pressupost inicial

3,24 M€

% sobre el total del press.

7,30 %

Mitjana despesa provincial

2,87 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 3,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,93% 968.903,67 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,77% 1,09 M€
Transferències corrents 30,15% 976.230 €
Inversions reals 3,49% 112.846,65 €
Actius financers 2,67% 86.500 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació