Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

73,44 €

Pressupost inicial

3,24 M€

% sobre el total del press.

7,30 %

Mitjana despesa provincial

2,9 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,93% 968.903,67 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,77% 1,09 M€
Transferències corrents 30,15% 976.230 €
Inversions reals 3,49% 112.846,65 €
Actius financers 2,67% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat