Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.419.150,00 € 77,56 € 7,71 %
Serveis públics bàsics 10.975.326,11 € 248,95 € 24,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.034.397,25 € 182,24 € 18,12 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.503.661,26 € 170,21 € 16,93 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.426.324,06 € 100,40 € 9,99 %
Actuacions de caràcter general 9.970.824,32 € 226,17 € 22,49 %
Total 44.329.683,00 € 1.005,53 €

Cerca una partida específica