En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 02 abril 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.005,53 €

Despesa total

44,33 M€

Execució

102% del pressupost

Habitants

44.086

Deute

17,93 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.419.150 € 6,74%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.187.677 € 4,32%
Habitatge i urbanisme 2.425.675 € 4,79%
Benestar comunitari 4.628.371 € 9,13%
Medi ambient 1.733.603 € 3,42%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.769.606 € 7,44%
Serveis socials i promoció social 3.237.703 € 6,39%
Foment de l'ocupació 1.027.088 € 2,03%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 117.832 € 0,23%
Educació 2.793.424 € 5,51%
Cultura 3.199.083 € 6,31%
Esport 1.393.322 € 2,75%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 1.136.712 € 2,24%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 379.892 € 0,75%
Transport públic 206.172 € 0,41%
Infraestructures 2.218.458 € 4,38%
Altres actuacions de caràcter econòmic 485.091 € 0,96%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.063.641 € 2,10%
Serveis de caràcter general 6.435.684 € 12,70%
Administració financera i tributària 746.609 € 1,47%
Transferències a altres administracions públiques 1.724.891 € 3,40%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 abril 2020.

Ingressos
101%
Despesa
102%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.419.150 € 78 € 7,71 %
Serveis públics bàsics 10.975.326 € 249 € 24,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.034.397 € 182 € 18,12 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.503.661 € 170 € 16,93 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.426.324 € 100 € 9,99 %
Actuacions de caràcter general 9.970.824 € 226 € 22,49 %
Total 44.329.683 € 1.005,53 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat