En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 13 juliol 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.005,53 €
Pressupost per habitant actual: 1.005,53 €

Pressupost inicial

44,33 M€
Pressupost actual: 44,33 M€

Execució

102% del pressupost actual

Habitants

44.086

Deute

17,93 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.419.150,00 € 7,71%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.187.676,85 € 4,94%
Habitatge i urbanisme 2.425.674,65 € 5,47%
Benestar comunitari 4.603.216,41 € 10,38%
Medi ambient 1.758.758,20 € 3,97%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.769.605,69 € 8,50%
Serveis socials i promoció social 3.237.703,32 € 7,30%
Foment de l'ocupació 1.027.088,24 € 2,32%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 117.832,45 € 0,27%
Educació 2.793.423,67 € 6,30%
Cultura 3.199.083,06 € 7,22%
Esport 1.393.322,08 € 3,14%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 1.136.711,83 € 2,56%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 379.891,94 € 0,86%
Transport públic 206.172,00 € 0,47%
Infraestructures 2.218.457,75 € 5,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 485.090,54 € 1,09%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.063.640,53 € 2,40%
Serveis de caràcter general 6.435.683,96 € 14,52%
Administració financera i tributària 746.608,83 € 1,68%
Transferències a altres administracions públiques 1.724.891,00 € 3,89%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 juliol 2021.

Ingressos
101%
Despesa
102%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.208.755,00 € 367,66 € 36,56 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.007.066,00 € 317,72 € 31,60 %
Despeses financeres 565.000,00 € 12,82 € 1,27 %
Transferències corrents 3.975.978,00 € 90,19 € 8,97 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.355,00 € 4,27 € 0,42 %
Inversions reals 6.187.739,00 € 140,36 € 13,96 %
Transferències de capital 76.140,00 € 1,73 € 0,17 %
Actius financers 86.500,00 € 1,96 € 0,20 %
Passius financers 3.034.150,00 € 68,82 € 6,84 %
Total 44.329.683,00 € 1.005,53 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat