Cultura

Pressupost inicial / hab.

72,56 €

Pressupost inicial

3,2 M€

% sobre el total del press.

7,22 %

Mitjana despesa provincial

1,82 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 22,80% 729.418,11 €
Biblioteques i arxius 50,67% 1,62 M€
Museus i arts plàstiques 3,27% 104.500 €
Promoció cultural 16,07% 514.090 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,27% 8.550 €
Lleure i temps lliure 6,67% 213.500 €
Festes populars i celebracions 6,93% 221.608 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,08% 290.360,29 €
Despeses corrents en béns i serveis 32,15% 1,03 M€
Transferències corrents 6,75% 216.090 €
Inversions reals 52,02% 1,66 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació