Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

8,62 €

Pressupost inicial

379.891,94 €

% sobre el total del press.

0,86 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 22,83% 86.736,94 €
Comerç 54,24% 206.050 €
Ordenació i promoció turística 2,92% 11.105 €
Altres actuacions sectorials 20,01% 76.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,83% 86.736,94 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,98% 205.050 €
Transferències corrents 23,19% 88.105 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació