En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 abril 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.012,69 €
Pressupost per habitant actual: 1.012,69 €

Pressupost inicial

46,04 M€
Pressupost actual: 46,04 M€

Execució

97% del pressupost actual

Habitants

45.467

Deute

13,94 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.622.885,00 € 5,70%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.196.684,75 € 6,94%
Habitatge i urbanisme 5.255.645,85 € 11,41%
Benestar comunitari 3.948.000,00 € 8,57%
Medi ambient 1.959.807,15 € 4,26%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.700,60 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 4.067.483,30 € 8,83%
Foment de l'ocupació 1.111.654,75 € 2,41%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 83.852,60 € 0,18%
Educació 3.804.348,65 € 8,26%
Cultura 1.927.672,25 € 4,19%
Esport 1.481.914,85 € 3,22%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 488.099,40 € 1,06%
Transport públic 290.900,00 € 0,63%
Infraestructures 683.300,00 € 1,48%
Altres actuacions de caràcter econòmic 576.510,25 € 1,25%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.487.685,75 € 3,23%
Serveis de caràcter general 8.067.092,65 € 17,52%
Administració financera i tributària 2.461.304,20 € 5,35%
Transferències a altres administracions públiques 2.445.300,00 € 5,31%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 abril 2024.

Ingressos
102%
Despesa
97%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.767.967,00 € 478,76 € 47,28 %
Impostos indirectes 1.090.000,00 € 23,97 € 2,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.349.400,00 € 139,65 € 13,79 %
Transferències corrents 12.337.600,00 € 271,35 € 26,80 %
Ingressos patrimonials 667.375,00 € 14,68 € 1,45 %
Transferències de capital 1.345.000,00 € 29,58 € 2,92 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,19 %
Passius financers 2.400.000,00 € 52,79 € 5,21 %
Total 46.043.842,00 € 1.012,69 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació