En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 07 desembre 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.035,3 €

Despesa total

46,04 M€

Execució

No disp.
En 2019 va ser un 84 %

Habitants

44.474
* dades del 2018

Deute

15,9 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.622.885 € 5,70%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.196.685 € 6,94%
Habitatge i urbanisme 5.255.646 € 11,41%
Benestar comunitari 3.948.000 € 8,57%
Medi ambient 1.959.807 € 4,26%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 4.067.483 € 8,83%
Foment de l'ocupació 1.111.655 € 2,41%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 83.853 € 0,18%
Educació 3.804.349 € 8,26%
Cultura 1.927.672 € 4,19%
Esport 1.481.915 € 3,22%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 488.099 € 1,06%
Transport públic 290.900 € 0,63%
Infraestructures 683.300 € 1,48%
Altres actuacions de caràcter econòmic 576.510 € 1,25%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.487.686 € 3,23%
Serveis de caràcter general 8.067.093 € 17,52%
Administració financera i tributària 2.461.304 € 5,35%
Transferències a altres administracions públiques 2.445.300 € 5,31%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.622.885 € 59 € 5,70 %
Serveis públics bàsics 14.360.138 € 323 € 31,19 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.262.839 € 118 € 11,43 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.297.788 € 164 € 15,85 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.038.810 € 46 € 4,43 %
Actuacions de caràcter general 14.461.383 € 325 € 31,41 %
Total 46.043.842 € 1.035,30 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat