Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

54,13 €

Pressupost inicial

2,46 M€

% sobre el total del press.

5,35 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 23,52% 578.804,2 €
Gestió del patrimoni 53,61% 1,32 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 22,87% 563.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,50% 578.304,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 20,33% 500.500 €
Despeses financeres 2,56% 63.000 €
Inversions reals 53,61% 1,32 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat