Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

43,10 €

Pressupost inicial

1,96 M€

% sobre el total del press.

4,26 %

Mitjana despesa provincial

1,05 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 13,49% 264.427,15 €
Parcs i jardins 72,08% 1,41 M€
Protecció i millora del medi ambient 14,43% 282.740 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 11,20% 219.427,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 84,44% 1,65 M€
Transferències corrents 1,31% 25.600 €
Inversions reals 1,28% 25.000 €
Transferències de capital 1,79% 35.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat