Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

89,46 €

Pressupost inicial

4,07 M€

% sobre el total del press.

8,83 %

Mitjana despesa provincial

4,79 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 4,07 M€
Assistència a persones dependents 21,76% 885.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,47% 1,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,55% 1,41 M€
Transferències corrents 24,10% 980.315 €
Inversions reals 3,75% 152.662 €
Actius financers 2,13% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació