Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

70,94 €

Pressupost inicial

3,18 M€

% sobre el total del press.

6,91 %

Mitjana despesa provincial

4,16 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,33% 1,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,16% 1,41 M€
Transferències corrents 30,80% 980.315 €
Inversions reals 4,80% 152.662 €
Actius financers 2,72% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat