Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

179,83 €

Despesa pressupostada

8,07 M€

% sobre el total del press.

17,52 %

Mitjana despesa provincial

12,46 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 62,14% 5,01 M€
Participació ciutadana 1,47% 118.485 €
Comunicacions internes 24,24% 1,96 M€
Imprevistos i funcions no classificades 12,14% 979.722 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat