Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

177,43 €

Pressupost inicial

8,07 M€

% sobre el total del press.

17,52 %

Mitjana despesa provincial

6,28 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 62,14% 5,01 M€
Participació ciutadana 1,47% 118.485 €
Comunicacions internes 24,24% 1,96 M€
Imprevistos i funcions no classificades 12,14% 979.722 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,70% 3,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,79% 3,37 M€
Transferències corrents 0,59% 47.510 €
Fons de contingència i altres imprevistos 12,14% 979.722 €
Inversions reals 3,77% 304.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació