Administració general

Pressupost inicial / hab.

110,26 €

Pressupost inicial

5,01 M€

% sobre el total del press.

10,89 %

Mitjana despesa provincial

3,83 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,40% 2,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,39% 2,48 M€
Transferències corrents 0,23% 11.300 €
Inversions reals 2,98% 149.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació