Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.622.885 € 59 € 5,70 %
Serveis públics bàsics 14.360.138 € 323 € 31,19 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.262.839 € 118 € 11,43 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.297.788 € 164 € 15,85 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.038.810 € 46 € 4,43 %
Actuacions de caràcter general 14.461.383 € 325 € 31,41 %
Total 46.043.842 € 1.035,30 €

Cerca una partida específica