Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

320,11 €

Pressupost inicial

14,36 M€

% sobre el total del press.

31,19 %

Mitjana despesa provincial

15,77 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 22,26% 3,2 M€
Habitatge i urbanisme 36,60% 5,26 M€
Benestar comunitari 27,49% 3,95 M€
Medi ambient 13,65% 1,96 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,75% 6,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,65% 7,13 M€
Transferències corrents 0,68% 97.192 €
Inversions reals 5,47% 785.500 €
Transferències de capital 0,45% 65.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat