Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

70,31 €

Pressupost inicial

3,2 M€

% sobre el total del press.

6,94 %

Mitjana despesa provincial

2,88 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana. També inclou els que l’Ajuntament ha de fer per col·laborar amb altres administracions en suport dels serveis de protecció i defensa civil, emergències, prevenció i extinció d'incendis, accions destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, i les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 93,00% 2,97 M€
Seguretat i ordre públic 7,00% 223.650 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,13% 2,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,00% 223.650 €
Inversions reals 1,88% 60.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat