Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

115,59 €

Pressupost inicial

5,26 M€

% sobre el total del press.

11,41 %

Mitjana despesa provincial

6,07 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 26,72% 1,4 M€
Urbanisme 6,70% 352.357 €
Habitatge 8,29% 435.800 €
Vies públiques 58,28% 3,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,94% 3,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,89% 1,47 M€
Transferències corrents 1,36% 71.592 €
Inversions reals 10,81% 568.300 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació