Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

322,37 €

Pressupost inicial

14,46 M€

% sobre el total del press.

31,41 %

Mitjana despesa provincial

8,88 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 10,29% 1,49 M€
Serveis de caràcter general 55,78% 8,07 M€
Administració financera i tributària 17,02% 2,46 M€
Transferències a altres administracions públiques 16,91% 2,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,29% 5,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,41% 4,11 M€
Despeses financeres 0,44% 63.000 €
Transferències corrents 17,86% 2,58 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 6,77% 979.722 €
Inversions reals 11,23% 1,62 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat