Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

117,32 €

Pressupost inicial

5,26 M€

% sobre el total del press.

11,43 %

Mitjana despesa provincial

4,66 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,59% 83.700,6 €
Serveis socials i promoció social 77,29% 4,07 M€
Foment de l'ocupació 21,12% 1,11 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,14% 2,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,28% 1,59 M€
Transferències corrents 20,57% 1,08 M€
Inversions reals 3,38% 177.662 €
Actius financers 1,64% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat