Esport

Pressupost inicial / hab.

33,03 €

Pressupost inicial

1,48 M€

% sobre el total del press.

3,22 %

Mitjana despesa provincial

968.133,79 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 25,11% 372.144,85 €
Promoció i foment de l'esport 23,61% 349.845 €
Instal·lacions esportives 51,28% 759.925 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,11% 372.144,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,40% 495.010 €
Transferències corrents 12,10% 179.260 €
Inversions reals 29,39% 435.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat