Indústria i energia

Pressupost inicial / hab.

25,78 €

Pressupost inicial

1,14 M€

% sobre el total del press.

2,56 %

Mitjana despesa provincial

149.159,88 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a la promoció, suport i desenvolupament de la indústria i foment de l’emprenedoria.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria 100,00% 1,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 3,87% 44.000 €
Inversions reals 96,13% 1,09 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació