Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

145,98 €

Pressupost inicial

6,44 M€

% sobre el total del press.

14,52 %

Mitjana despesa provincial

3,59 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 76,80% 4,94 M€
Participació ciutadana 1,02% 65.533 €
Comunicacions internes 19,25% 1,24 M€
Imprevistos i funcions no classificades 2,93% 188.355 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,18% 3,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,87% 2,76 M€
Transferències corrents 0,47% 30.100 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,93% 188.355 €
Inversions reals 1,55% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació