Administració general

Pressupost inicial / hab.

112,12 €

Pressupost inicial

4,94 M€

% sobre el total del press.

11,15 %

Mitjana despesa provincial

2,12 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 67,94% 3,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 54,88% 2,71 M€
Transferències corrents 0,22% 11.100 €
Inversions reals 2,02% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació