Transferències a altres administracions públiques

Pressupost inicial / hab.

39,13 €

Pressupost inicial

1,72 M€

% sobre el total del press.

3,89 %

Mitjana despesa provincial

1,19 M€

Sobre aquesta partida

Transferències genèriques que fa l'Ajuntament a favor d'ens locals (Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal, associacions municipalistes) com participacions en ingressos, quotes de mancomunitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a entitats locals territorials 99,00% 1,71 M€
Transferències a altres entitats locals 1,00% 17.325 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 1,72 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació