Esport

Pressupost inicial / hab.

31,60 €

Pressupost inicial

1,39 M€

% sobre el total del press.

3,14 %

Mitjana despesa provincial

868.546,71 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 17,27% 240.656,08 €
Promoció i foment de l'esport 17,16% 239.145 €
Instal·lacions esportives 65,56% 913.521 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,27% 240.656,08 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,75% 470.306 €
Despeses financeres 2,51% 35.000 €
Transferències corrents 7,73% 107.760 €
Inversions reals 38,73% 539.600 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació