En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 10 abril 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

910,82 €

Despesa total

39,82 M€

Execució

110% del pressupost

Habitants

43.715

Deute

19,32 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.626.670 € 9,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.122.342 € 5,33%
Habitatge i urbanisme 3.510.012 € 8,82%
Benestar comunitari 4.582.510 € 11,51%
Medi ambient 1.551.667 € 3,90%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.580.705 € 8,99%
Serveis socials i promoció social 2.743.056 € 6,89%
Foment de l'ocupació 1.172.421 € 2,94%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 117.012 € 0,29%
Educació 2.827.956 € 7,10%
Cultura 1.878.153 € 4,72%
Esport 1.062.271 € 2,67%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 21.620 € 0,05%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 330.942 € 0,83%
Transport públic 391.800 € 0,98%
Infraestructures 847.850 € 2,13%
Altres actuacions de caràcter econòmic 468.579 € 1,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.022.341 € 2,57%
Serveis de caràcter general 5.374.287 € 13,50%
Administració financera i tributària 877.522 € 2,20%
Transferències a altres administracions públiques 1.706.836 € 4,29%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 10 abril 2020.

Ingressos
115%
Despesa
110%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.444.700 € 468 € 51,35 %
Impostos indirectes 480.000 € 11 € 1,21 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.704.185 € 108 € 11,81 %
Transferències corrents 10.413.180 € 238 € 26,15 %
Ingressos patrimonials 657.250 € 15 € 1,65 %
Transferències de capital 961.116 € 22 € 2,41 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,22 %
Passius financers 2.069.620 € 47 € 5,20 %
Total 39.816.551 € 910,82 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat