Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

122,94 €

Pressupost inicial

5,37 M€

% sobre el total del press.

13,50 %

Mitjana despesa provincial

2,57 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 58,89% 3,17 M€
Participació ciutadana 1,41% 75.533 €
Comunicacions internes 21,36% 1,15 M€
Imprevistos i funcions no classificades 18,34% 985.523,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,24% 2,92 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,97% 1,77 M€
Transferències corrents 0,45% 24.100 €
Inversions reals 12,34% 663.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat