Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

7,57 €

Pressupost inicial

330.941,6 €

% sobre el total del press.

0,83 %

Mitjana despesa provincial

632.675,74 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 25,79% 85.346,6 €
Comerç 36,59% 121.080 €
Ordenació i promoció turística 1,51% 5.000 €
Desenvolupament empresarial 15,11% 50.000 €
Altres actuacions sectorials 21,01% 69.515 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,79% 85.346,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,06% 175.595 €
Transferències corrents 21,15% 70.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat