Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

104,83 €

Pressupost inicial

4,58 M€

% sobre el total del press.

11,51 %

Mitjana despesa provincial

3,2 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Abastament domiciliari d'aigua potable 1,09% 50.000 €
Recollida,gestió i tractament de residus 33,79% 1,55 M€
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública 30,78% 1,41 M€
Enllumenat públic 4,75% 217.450 €
Altres serveis de benestar comunitari 29,59% 1,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,37% 979.486,53 €
Despeses corrents en béns i serveis 68,39% 3,13 M€
Transferències corrents 0,55% 25.155 €
Inversions reals 9,69% 444.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat