Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

62,75 €

Pressupost inicial

2,74 M€

% sobre el total del press.

6,89 %

Mitjana despesa provincial

2,68 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 22,92% 628.815,4 €
Assistència social primària 24,26% 665.340 €
Promoció social 35,32% 968.900,35 €
Assistència a persones dependents 17,50% 480.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,53% 1,03 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,25% 912.177 €
Transferències corrents 19,68% 539.800 €
Inversions reals 6,38% 175.000 €
Actius financers 3,15% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació