Promoció social

Pressupost inicial / hab.

22,16 €

Pressupost inicial

968.900,35 €

% sobre el total del press.

2,43 %

Mitjana despesa provincial

434.408,96 €

Sobre aquesta partida

Promoció social.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,39% 478.543,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 30,37% 294.257 €
Transferències corrents 12,50% 121.100 €
Inversions reals 7,74% 75.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació