Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

15,22 €

Pressupost inicial

665.340 €

% sobre el total del press.

1,67 %

Mitjana despesa provincial

1,47 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 14,43% 96.040 €
Transferències corrents 57,53% 382.800 €
Inversions reals 15,03% 100.000 €
Actius financers 13,00% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació