Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

19,39 €

Pressupost inicial

847.850 €

% sobre el total del press.

2,13 %

Mitjana despesa provincial

283.044,71 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Carreteres 58,72% 497.850 €
Altres infraestructures 41,28% 350.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 6,82% 57.850 €
Inversions reals 93,18% 790.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat