En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

971,19 €
Pressupost per habitant actual: 971,19 €

Pressupost inicial

42,54 M€
Pressupost actual: 42,54 M€

Execució

113% del pressupost actual

Habitants

43.800

Deute

18,79 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.449.990 € 8,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.201.095 € 5,17%
Habitatge i urbanisme 2.323.650 € 5,46%
Benestar comunitari 3.175.872 € 7,47%
Medi ambient 2.665.420 € 6,27%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.670.723 € 8,63%
Serveis socials i promoció social 2.791.842 € 6,56%
Foment de l'ocupació 980.052 € 2,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 120.144 € 0,28%
Educació 2.996.886 € 7,05%
Cultura 2.206.740 € 5,19%
Esport 1.636.314 € 3,85%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 544.000 € 1,28%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 2.142.198 € 5,04%
Transport públic 218.800 € 0,51%
Infraestructures 827.250 € 1,94%
Altres actuacions de caràcter econòmic 486.665 € 1,14%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 994.492 € 2,34%
Serveis de caràcter general 6.525.675 € 15,34%
Administració financera i tributària 855.560 € 2,01%
Transferències a altres administracions públiques 1.724.906 € 4,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.

Ingressos
112%
Despesa
113%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.444.700 € 444 € 45,71 %
Impostos indirectes 480.000 € 11 € 1,13 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.921.575 € 112 € 11,57 %
Transferències corrents 11.868.666 € 271 € 27,90 %
Ingressos patrimonials 652.300 € 15 € 1,53 %
Transferències de capital 2.099.873 € 48 € 4,94 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 2.984.660 € 68 € 7,02 %
Total 42.538.274 € 971,19 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat