En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 02 desembre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

971,19 €
Pressupost per habitant actual: 971,19 €

Pressupost inicial

42,54 M€
Pressupost actual: 42,54 M€

Execució

113% del pressupost actual

Habitants

43.800

Deute

18,79 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.449.990,00 € 8,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.201.095,00 € 5,17%
Habitatge i urbanisme 2.323.650,00 € 5,46%
Benestar comunitari 3.175.872,00 € 7,47%
Medi ambient 2.665.420,00 € 6,27%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.670.723,00 € 8,63%
Serveis socials i promoció social 2.791.842,00 € 6,56%
Foment de l'ocupació 980.052,00 € 2,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 120.144,00 € 0,28%
Educació 2.996.886,00 € 7,05%
Cultura 2.206.740,00 € 5,19%
Esport 1.636.314,00 € 3,85%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 544.000,00 € 1,28%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 2.142.198,00 € 5,04%
Transport públic 218.800,00 € 0,51%
Infraestructures 827.250,00 € 1,94%
Altres actuacions de caràcter econòmic 486.665,00 € 1,14%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 994.492,00 € 2,34%
Serveis de caràcter general 6.525.675,00 € 15,34%
Administració financera i tributària 855.560,00 € 2,01%
Transferències a altres administracions públiques 1.724.906,00 € 4,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 desembre 2022.

Ingressos
112%
Despesa
113%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.449.990,00 € 78,77 € 8,11 %
Serveis públics bàsics 10.366.037,00 € 236,67 € 24,37 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.442.617,00 € 169,92 € 17,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.960.084,00 € 158,91 € 16,36 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.218.913,00 € 96,32 € 9,92 %
Actuacions de caràcter general 10.100.633,00 € 230,61 € 23,74 %
Total 42.538.274,00 € 971,19 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat