Cultura

Pressupost inicial / hab.

50,38 €

Pressupost inicial

2,21 M€

% sobre el total del press.

5,19 %

Mitjana despesa provincial

1,79 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 39,55% 872.850 €
Biblioteques i arxius 5,20% 114.750 €
Museus i arts plàstiques 4,83% 106.500 €
Promoció cultural 39,99% 882.390 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,41% 9.000 €
Festes populars i celebracions 10,03% 221.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,64% 279.027 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,53% 982.623 €
Transferències corrents 10,25% 226.090 €
Inversions reals 32,58% 719.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació