Biblioteques i arxius

Despesa pres. / hab.

2,62 €

Despesa pressupostada

114.750 €

% sobre el total del press.

0,27 %

Mitjana despesa provincial

298.808,91 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques i arxius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques públiques 486,93% 558.750 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,93% 98.599 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,07% 16.151 €
Inversions reals 386,93% 444.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat