Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

19,53 €

Pressupost inicial

855.560 €

% sobre el total del press.

2,01 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 855.560 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,46% 397.517 €
Despeses corrents en béns i serveis 36,59% 313.043 €
Despeses financeres 16,95% 145.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat