Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

48,91 €

Pressupost inicial

2,14 M€

% sobre el total del press.

5,04 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 4,00% 85.653 €
Comerç 91,40% 1,96 M€
Ordenació i promoció turística 0,23% 5.000 €
Altres actuacions sectorials 4,36% 93.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,00% 85.653 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,65% 292.340 €
Transferències corrents 3,97% 85.000 €
Inversions reals 78,39% 1,68 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació