Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

60,85 €

Pressupost inicial

2,67 M€

% sobre el total del press.

6,27 %

Mitjana despesa provincial

746.598,92 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 45,85% 1,22 M€
Parcs i jardins 46,76% 1,25 M€
Protecció i millora del medi ambient 7,40% 197.120 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,11% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,50% 1,56 M€
Transferències corrents 1,27% 33.755 €
Transferències de capital 1,13% 30.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació