Administració general del medi ambient

Pressupost inicial / hab.

27,90 €

Pressupost inicial

1,22 M€

% sobre el total del press.

2,87 %

Mitjana despesa provincial

117.952,47 €

Sobre aquesta partida

Administració general del medi ambient.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,31% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,64% 154.420 €
Transferències corrents 2,06% 25.155 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació