Esport

Pressupost inicial / hab.

37,36 €

Pressupost inicial

1,64 M€

% sobre el total del press.

3,85 %

Mitjana despesa provincial

813.317,21 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 14,42% 235.950 €
Promoció i foment de l'esport 14,46% 236.560 €
Instal·lacions esportives 71,12% 1,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,42% 235.950 €
Despeses corrents en béns i serveis 36,86% 603.104 €
Transferències corrents 6,46% 105.760 €
Inversions reals 42,26% 691.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació