Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

50,25 €

Pressupost inicial

2,2 M€

% sobre el total del press.

5,17 %

Mitjana despesa provincial

2,51 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana. També inclou els que l’Ajuntament ha de fer per col·laborar amb altres administracions en suport dels serveis de protecció i defensa civil, emergències, prevenció i extinció d'incendis, accions destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, i les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 92,44% 2,03 M€
Seguretat i ordre públic 7,56% 166.464 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,17% 1,98 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,56% 166.464 €
Inversions reals 2,27% 50.000 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació