Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

148,99 €

Pressupost inicial

6,53 M€

% sobre el total del press.

15,34 %

Mitjana despesa provincial

2,49 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 77,34% 5,05 M€
Participació ciutadana 1,09% 71.003 €
Comunicacions internes 18,72% 1,22 M€
Imprevistos i funcions no classificades 2,85% 186.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,93% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,50% 3,03 M€
Transferències corrents 0,39% 25.600 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,85% 186.100 €
Inversions reals 6,32% 412.428 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat