Comunicacions internes

Despesa pres. / hab.

27,89 €

Despesa pressupostada

1,22 M€

% sobre el total del press.

2,87 %

Mitjana despesa provincial

2,51 M€

Sobre aquesta partida

Comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,93% 573.283 €
Despeses corrents en béns i serveis 46,81% 571.863 €
Transferències corrents 0,12% 1.500 €
Inversions reals 6,14% 75.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat